سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 20 مرداد 1399-

تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

سایت حقوقیدیده بان هشتم : وقتی مالکین که نسبت به میزان مشخص از تمامت ملک شش دانگ دارای سند مالکیت مشاعي متعدد باشد و یا از طرف مالکین متعدد اسناد مشاعی به یک نفر نیز انتقال باید مالک میتواند با مراجعه به اداره ثبت طی تقاضای ضمن پیوست اسناد مالکیت مشاعی تقاضای صدورسند مالکیت به نام خود بنماید .
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ضمن دستور ثبت تقاضای نامبرده در دفتر اداره به بایگانی ارجاع و پس از کنترل مسئول بایگانی در صورت صحت و تطبیق تقاضای نامبرده با پرونده ثبتی را به همراه تقاضای متقاضی و ضمائم آن تحویل مسئول دفتر املاک مینماید و مسئول دفتر املاک اسناد مشاعی مورد پیوست را با صفحات دفتر املاک و پیش نویس سند مالکیت کنترل نموده و در صورتیکه صحت و سقم موضوع با مورد تقاضا بلا اشكال باشد ،
نسبت به میزان مالکیت متقاضی، متصدی دفتر املاک پیش نویس سند مالکیت را تهیه و پس از گواهی دفتر بازداشتی چنانچه بلامانع باشد مسئول دفتر املاک در پیش نویس سند مالکیت دستور ثبت پیش نویس سند مالکیت را در دفتر املاک صادر مینماید .
پیش نویس سند مالکیت ،،ثبت دفتر املاک توسط متصدی دفتر املاک میگردد و سند مالکیت صادر و توسط رئیس اداره ثبت اسناد و یا معاون اداره و یا اشخاصی از سوی مسئول مافوق اداری حق امضاء نسبت به اسناد مالکیت صادره ماده (22) را دارند امضاء نموده و شايان ذكر است:
حتما صفحات دفتر املاک در ستون ملاحظات اسناد مالکیت مشاعی بايداخبار گردد و از سوی دارنده حق امضاء تمامی صفحات دفتر املاک اخبار شده امضاء گردد تا موجب سوء استفاده احتمالی را شاهد نباشیم .
سپس اسناد مالکیت مشاعی ابطال و ضمیمه پرونده و بعد پرونده به بایگانی ارسال و در ردیف بایگانی قرار میگیرد .
زمانیکه مالک حضور پیدامي نماید پرونده توسط مسئول بایگانی به شعبه حسابداری ارسال سپس پس از صدور فیش هزینه سند مالکیت و حق الثبت تودیع آن توسط مالک در بانک ملی و اعاده نسخ مخصوص حسابداری و نسخ دیگر پرداختی فیش مخصوص بایگانی و پس از ضمیمه نمودن نسخ مخصوص فیش بایگانی بر روی پرونده و اعلام مفاصا حساب از سوی مسئول حسابداری پرونده ثبتی جهت تحویل سند مالکیت به بایگانی ارسال میگردد .
مسئول بایگانی سند مالکیت صادره را پس از احراز هویت مالک در دفتر تسليم اسناد تحویل مالک داده و از وی در دفتر تسلیم اسناد رسید اخذ مینماید .
حسین عموئی
مدرس دانشگاه
منتشر شده در دوشنبه, 26 تیر 1396 15:07

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت