سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 16 تیر 1399-

روش صدورسند مالکیت المثنی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : سند مالکیتی که ازبین برود و اثری از آن باقی نماند مالک میتواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.
تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن ١٣٥٣مالک بایستی تقاضای خودرا همراه با دوبرگ استشهادیه که نمونه آن را از ثبت محل دریافت میدارد ضمن اعلام طریق ازبین رفتن سند به ثبت محل تسلیم دارد.
فرم استشهاد حداقل باید به امضاء ۳ نفر گواه رسیده كه هویت و امضا شاهدين را دفاتر اسناد رسمی گواهی نموده وسپس بموجب تقاضاي متقاضي مسئول اداره پس از دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور به بایگانی و دفتر املاک ارجاع مینماید.
در آنجا پرونده مربوط از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاک ارسال میشود.
دفتراملاک پرونده رابررسی و بخشنامه ای مبنی بر اعلام فقدان سند مالکیت خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه تهیه مینماید دراین بخشنامه ادعای متقاضی مبنی بر چگونگی فقدان سند مالکیت و مشخصات ملک و نام آخرین مالک بایستی قید شود.
بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال میگردد.
در صورتیکه مالک ادعا کند بهاء ملک او کمتراز حد نصاب لازم برای انتشار آگهی است (درحال حاضر ۵۰۰ هزار ریال) مسئول اداره دستور ارزیابی ملک را صادر مینماید .
چنانچه ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر بوده و فوق العاده مأموریت و هزینه سفر به نقشه بردار ارزیاب تعلق گیرد، متقاضی بایستی آن را پرداخت کند، پرونده به حسابداری ارسال و قبض سپرده را صادر و جهت تودیع در بانک ملي تسلیم میدارد و پس از تودیع در بانک مربوطه فيش واريزي را به ثبت اعاده تا ضمیمیه پرونده شود.
سپس نقشه بردار ارزیاب همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت و پس از بازدید از ملک آن را بر مبنای قیمت منطقه ای ارزیابی و در پایان مأموریت گزارش ارزیابی را به مسئول اداره ارائه مینماید.
درصورتیکه ارزش ملک بیش از ۵۰۰ هزار ریال محاسبه و اخذ حق الدرج آگهی و نیز پرداخت فوق العاده مأموریت نقشه بردار ارزیاب به حسابداری ارجاع میشود .
سپس پرونده جهت تهیه آگهی فقدان سند مالکیت به دفتر املاک ارسال میگردد.
این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شده قید گردد.
آگهی پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت چاپ در یکی ار روزنامه های محلی یا کثیرالنتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال میشود.
آگهی در یک نوبت بفاصله ای که کمتر از ۱۰ روز نباشد بايد در روزنامه چاپ شود و درآن قید گردد که پس از انتشارآگهي حداكثر ظرف ده روز کسی اعتراضی داشته باشد میتواند به ثبت محل اعلام دارد و با انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض سند مالکیت المثنی پس از پرداخت هزينه قانوني صادر خواهد شد.
منتشر شده در سه شنبه, 27 تیر 1396 09:49

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت