سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 12 تیر 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در صورتی که خواهان با طرح دعواي اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد، آیا دادگاه می‎تواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداخت‎شده خوانده را ملزم به پرداخت می‎کند؟

اولاً صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وي از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجراي احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد کردن و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وي هزینه‎اي وصول شده باشد، برخلاف موازین مربوط با مسئولیت مدنی است. ثانیاً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده بوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و رسیدگی به آن صادر می‎شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ سال 1394 ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی‎توان با اتخاذ ملاك از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدي، در صورت محکوم‎له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکوم‎علیه وصول کرد.

فردي نظامی با اسلحه نظامی اقدام به ایراد ضرب و جرح نظامی دیگري می‌کند و در این بین اسلحه از نواحی متعدد دچار تخریب می‎شود یا اینکه در موردی دیگر، فردي نظامی قصد ایراد ضرب و جرح دیگري داشته و مانیتور موجود در اتاق را برداشته و به طرف دیگري پرتاب می‌کند. با توجه به اینکه فاعل مدعی است که قصد تخریب اسلحه یا مانیتور را نداشته و قصد ایراد ضرب و جرح داشته است، با عنایت به مفاد ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، نامبرده مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟
مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن باید محرز شود؛ در فرض سوال که فرد نظامی با بدنه اسلحه سازمانی یا با پرتاب دستگاه مانیتور با قصد ایراد ضرب و جرح، دیگري را مصدوم کرده و در نتیجه اسلحه یا مانیتور مربوطه تخریب می‌شود، فرد مزبور در صورتی تحت عنوان تخریب عمدي قابل تعقیب و مجازات است که به قصد تخریب آنها اقدام کرده باشد یا رفتار وي نوعاً منتهی به تخریب وسایل یادشده شود. به عبارت دیگر، در جرم مقید لزوماً احراز قصد نتیجه لازم نیست؛ بلکه چنانچه رفتار متهم عرفاً به منزله علم او به نتیجه محسوب شود، جرم مزبور قابل تحقق است.

 حمایت

منتشر شده در یکشنبه, 01 تیر 1399 09:27

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت