سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 20 مرداد 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در صورتی که محکوم‎علیه پس از صدور رأي فوت کند و اجراییه علیه ورثه صادر و ابلاغ شود و محکوم‌له در راستاي مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 تقاضاي توقیف اموال ورثه به نسبت سهم‎الارث از مورث را کند و ورثه در مرحله اجرا مدعی شوند که مورث آنها ترکه‎اي نداشته یا دیون متوفی مازاد بر ترکه است یا ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و خواستار رسیدگی بر این ادعا جهت اثبات آن باشند، آیا اثبات این ادعا مستلزم طرح دعوا است؟ آیا ورثه در صورت طرح دعوا می‌توانند توقف عملیات اجرایی راجع به توقیف اموال ورثه را درخواست کنند؟ آیا دادگاه در مرحله اجراي حکم بدون طرح دعوا می‎تواند به این ادعا رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند؟ آیا می‌‎توان گفت در مرحله اجراي حکم صرفاً محکوم‎به از ماترك قابل وصول است و در صورتی که محکوم‎له بخواهد از اموال شخصی ورثه محکوم‎به را وصول کند، باید به این عنوان علیه ورثه اقامه دعواي مستقل کند و چون سبب دعوا مسئولیت مستقل ورثه و غیر از ماترك است، دعوا اعتبار مختومه ندارد؟
ادعاي ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وي یا تلف ترکه یا بخشی از آن بعد از فوت متوفی و عدم تکافوي باقیمانده ترکه براي پرداخت دیون وي موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجراي حکم قابل طرح است و در این صورت دادگاه به این ادعا با توجه به اینکه از امور حسبی است، بدون نیاز به تقدیم دادخواست رسیدگی و رأي مقتضی صادر می‎کند و در هر حال در زمره اختیارات قاضی اجراي احکام که صرفاً عهده‌دار امر اجرا بوده، نیست؛ مگر آن که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مربوط، این موضوع به وي ارجاع شده باشد. در صورت طرح دعواي ورثه به نظر می‎رسد مادام که دادگاه به این ادعا رسیدگی و رأي مقتضی صادر نکرده است، مسئولیت ایشان براي اداي دیون متوفی، قطعی و مسجل نمی‎شود و در صورت درخواست آنان، دادگاه قرار مقتضی مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند. با توجه به ماده 250 قانون فوق‌الاشعار، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور، رد ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و مشمول ماده 248 قانون یادشده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه براي پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود. بنابراین طرح دعواي مستقل علیه ورثه در فرض سؤال که محکوم‎علیه قبل از صدور حکم، فوت کرده، منتفی است.

شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید چگونه باشد؟
ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، و برای سایر اشخاص ذی‌نفع از طریق نشر آگهی به عمل می‌آید.

حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 07 مرداد 1399 10:04

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت