سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 04 مهر 1399-

نمونه فرم ها

برای دانلود روی فرم مورد نظر کلیک کنید.


 

آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم

 

برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 

درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم

 

فرم استيذان قصاص نفس

 

گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم

 

نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چك

 

نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه

 

نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاكي

 

نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه

 

نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم

 

نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم

 

نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حكومتي

 

نمونه برگ احضار متهم

 

نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع

 

نمونه برگ اخطاريه

 

نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم

 

نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث

 

نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي

 

نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس

 

نمونه برگ پايندان كيفري (براي كفالت )

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه

 

نمونه برگ جلب متهم

 

نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)

 

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )

 

نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )

 

نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل

 

نمونه برگ شكايت كيفري

 

نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك

 

نمونه ديگر برگ جلب متهم

 

نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت

 

نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه

 

نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه

 

نمونه صورت جلسه تامين دليل

 

نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك

 

نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي

 

نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )

 

نمونه فرم اعلام محكوميت غير قطعي كيفري

 

نمونه فرم اعلام محكوميت قطعي كيفري

 

نمونه فرم خام وكالتنامه و قرارداد

 

نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتي

 

نمونه فرم قرار تامين خواسته

 

نمونه فرم قرار قبولي كفالت

 

نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك

 

نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي

 

نمونه فرم وكالتنامه تنظيمي در خارج از كشور

 

نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)

 

نمونه قبض رسيد سپرده بانكي (بابت خسارت احتمالي )

 

نمونه نظريه كارشناسي

 

نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي )


 

پی دی اف 1. فرم مجوز دسترسي كاربران نرم افزارهای سیستم اداری
 2. فرم درخواست اقلام مصرفی از انبار
 3. پرسشنامه استخدامی شرکتی
 4. فـرم درخـواست كـار شرکتی
 5. فرم درخواست خريد ملزوات اداری شرکتی
 6. فرم درخواست اخذ مجوز جهت.....
 7. فرم پرسشنامه استخدام
 8. دستورالعمل نگارش بروشور -جزوات اطلاع رسانی
 9. نمونه فرم اظهار نامه ثبت اختراع
 10. فرم درخواست كپي از انتشارات
 11. نمونه فرم تفاهم نامه همکاری
 12. فرم ثبت نام آموزشی
 13. فرم پرسشنامه استخدام
 14. فرم تقاضای اشتغال و همکاری
 15. فرم انبار خرید خروج و غیره
 16. فرم مشخصات فردي
 17. فرم اطلاعات پرسنلی
 18. فرم پيشنهاد ايدة كاري مؤسسه-شركت
 19. فرمهای واحدهای فناوری
 20. نمونه فرم مشخصات هویتی اعضای هیئت مدیره
 21. فرم توجیه اقتصادی طرح
 22. نمونه فرم تمديد قرارداد استخدام پيمانی
 23. نمونه برگ پرداخت قسط اول قرارداد
 24. نمونه فرم درخواست پذيرش واحدهاي فناور
 25. فرم دعوت از كارشناسان و مديران خارجي فارسی و انگلیسی
 26. نمونه فرم مشخصات عمومی مهندسان مشاور
 27. فرم درخواست استخدام
 28. نمونه فرم استخدام و سوابق شغلی
 29. دستورالعمل فرمت مقالات کسب و کار هوش سازمانی
 30. فرم پيشنهاد تأليف و ترجمه كتاب
 31. نمونه فرم برگ درخواست مرخصی
 32. برگ درخواست وسیله نقلیه
 33. قرارداداستعلام جهت استخدام
 34. نمونه فرم مطالبات قانوني پايان كار –همکاری
 35. نمونه فرم ارزيابی دوره آموزشی کارکنان
 36. نمونه فرم استفاده از استراحت ماهانه
 37. نمونه فـرم تسويه حساب كاركنان موقت
 38. نمونه فرم تعهد نامه كارآموزان
 39. نمونه فرم تقاضــاي مأموريت
 40. نمونه فـرم حكـم مأمـوريت
 41. نمونه فرم خلاصه مشخصات پرونده پرسنلی
 42. نمونه فـرم در خواست تاييد صـلاحيت انتظامی
 43. نمونه فرم درخواست كمك هزينه مسكن حق اولاد
 44. نمونه فرم درخواست مرخصي
 45. نمونه فرم درخواست مساعده
 46. نمونه فرم رسيد پرداخت وجه
 47. نمونه فرم صورت کارکرد کارکنان ساعتی
 48. نمونه فرم گـزارش غيبــت
 49. نمونه فـرم گواهي اشتغـال به كار ارائه به بانك
 50. نمونه فرم گواهي سابقه كار
 51. نمونه فرم ليست تغييرات حقوقي کارکنان
 52. نمونه فرم مجوز خروج از شركت
 53. نمونه فرم مطالبه فوق العاده ماموريت داخل كشور
 54. نمونه فرم معاينات پزشكي قبل از استخدام
 55. نمونه فرم معرفي به كار
 56. نمونه قرارداداستعلام جهت استخدام
 57. نمونه فرم استخدام
 58. فرم استعلام بهاء کالا
 59. فرم مأموریت اداری همکاران
 60. نمونه فرم مرخصی روزانه
 61. راهنمای پروژه انبار و انبارداری و نمونه فرمهای انبارداری و کاردتس انبار
 62. گواهی سابقه کار
 63. برگ تعيين مشخصات شغل و شاغل
 64. فرم درخواست برگزاری سخنرانی
 65. فرم صورت وضعیت پیمانکار نگهداری سخت افزار
 66. فرم درخواست نمایندگی فروشگاهی
 67. فرم درخواست لوازم و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه –کارگاه
 68. نمونه برگ بررسي و تمديد مهلت قرارداد
 69. نمونه صورتجلسات شرکت محدود تضامنی نسبی
 70. فرم تایید عنوان برای محصول
 71. فرم سند محضري برای وثیقه ملکی جهت سفر خارجی
 72. اصول طراحي فرم
 73. دستورالعمل تهیه مدرک
 74. فرم ارزيابي كتاب فرادرسی ترجمه‌ای
 75. فرم استخدام
 76. فرم استخدام شرکتی
 77. فرم اضافه كاری
 78. فرم امتیاز دهی معیارها و شاخص های انتخاب کارمند نمونه
 79. فرم انصراف از عضويت و تسویه حساب
 80. فرم اولیه درخواست پذیرش ایده و طرح
 81. فرم تسویه حساب
 82. فرم ثبت اطلاعات رانندگان شاغل در موسسات خودرو سواری
 83. فرم ثبت نام در همایش ها
 84. فرم درخواست استخدام
 85. فرم درخواست استخدام
 86. فرم درخواست خدمات كامپيوتري
 87. فرم درخواست ضامن و وام
 88. فرم درخواست مرخصی
 89. فرم درخواست مرخصی بدون حقوق
 90. فرم درخواست مرخصی -فرم رسمی
 91. فرم دعوت از کارشناسان خارجی
 92. فرم رضایتنامه در شرکت
 93. فرم قرارداد کار معین
 94. فرم محاسبه امتياز سابقه كار و تجربه کاری
 95. فرم مشخصات کتاب
 96. فرم و پرسشنامه استخدام شرکتی
 97. فرم-پرداخت-پاداش-اختراع
 98. فرمهای نظام پیشنهادات
 99. نمونه فرم اطلاعات وسوابق كاري مربوط به كاركنان تمام وقت متخصص(فني واداري)شركت
 100. نمونه فرم انبارداری
 101. آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم
 102. برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت
 103. درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
 104. فرم استيذان قصاص نفس
 105. گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
 106. نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چك
 107. نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه
 108. نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاكي
 109. نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه
 110. نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم
 111. نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم
 112. نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حكومتي
 113. نمونه برگ احضار متهم
 114. نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع
 115. نمونه برگ اخطاريه
 116. نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم
 117. نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث
 118. نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي
 119. نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس
 120. نمونه برگ پايندان كيفري (براي كفالت )
 121. نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن
 122. نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه
 123. نمونه برگ جلب متهم
 124. نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)
 125. نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )
 126. نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )
 127. نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل
 128. نمونه برگ شكايت كيفري
 129. نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك
 130. نمونه ديگر برگ جلب متهم
 131. نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت
 132. نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه
 133. نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه
 134. نمونه صورت جلسه تامين دليل
 135. نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك
 136. نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي
 137. نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )
 138. نمونه فرم اعلام محكوميت غير قطعي كيفري
 139. نمونه فرم اعلام محكوميت قطعي كيفري
 140. نمونه فرم خام وكالتنامه و قرارداد
 141. نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتي
 142. نمونه فرم قرار تامين خواسته
 143. نمونه فرم قرار قبولي كفالت
 144. نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك
 145. نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي
 146. نمونه فرم وكالتنامه تنظيمي در خارج از كشور
 147. نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)
 148. نمونه قبض رسيد سپرده بانكي (بابت خسارت احتمالي )
 149. نمونه نظريه كارشناسي
 150. نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي )
 151.  نمونه سند اقرار و رضایت در پرونده کیفری  
 152. نمونه رضایت نامه
 153. نمونه تقسیم نامه
منتشر شده در یکشنبه, 02 اسفند 1394 10:44

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت