سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 04 مهر 1399-

دادخواست ها

نمونه دادخواست های اختلافات خانوادگی (دانلود)

 

نمونه دادخواست های ثبتی (دانلود)


 

پی دی اف

 1. اجازة ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن
 2. اجازة ثبت ازدواج به علت عدم امكان استئذان از ولي
 3. ثبت ازدواج دائم به انضمام كليه خسارات قانوني
 4. تقاضاي صدور حكم ثبت واقعه ازدواج موقت به انضمام کلية خسارات قانونی
 5. اثبات رابطه زوجيت دائم/ موقت به انضمام كليه خسارات قانوني
 6. تجويز ازدواج مجدد به انضمام كلية خسارات قانوني
 7. الزام به ثبت واقعه رجوع به انضمام كليه خسارات قانونی
 8. صدور حكم حضانت به انضمام كليه خسارات قانونی
 9. تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل به انضمام كليه خسارات قانونی.
 10. سلب حضانت و سرپرستي فرزند از
 11. صدور گواهي عدم امكان سازش به انضمام كليه خسارات قانوني
 12. صدور گواهي عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه به انضمام كليه خسارات قانوني
 13. صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه به انضمام كليه خسارات قانوني
 14. صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عسر و حرج به انضمام كليه خسارات قانوني
 15. تنفيذ طلاق منعقده در كشور....... 
 16. ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت
 17. ابطال عقد ازدواج به علت وجود اكراه و فقدان قصد به انضمام كلية خسارات قانوني
 18. بطلان ازدواج خواندگان به علت عدم كسب اجازه ولي به انضمام كليه خسارات قانوني
 19. صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت وجود عیب به انضمام كلية خسارات قانوني
 20. تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف به انضمام كلية خسارات قانوني
 21. تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هداياي تقديمي مقوم به
 22. مطالبه مهریه به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانون
 23. رسيدگي صدور حكم ، مبني بر الزام زوج به تأديه مهر المسمي به ميزان
 24. مطالبه مهريه به ميزانريال به انضمام كليه خسارات قانونی قرار تأمين خواسته
 25. صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه
 26. مطالبه مهريه به ميزان /ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور قرار تأمين
 27. اعسار از پرداخت مهريه/تقسیط آن
 28. اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه
 29. مطالبه نفقه ايام زوجيت به ميزانريال به انضمام كليه خسارات قانوني
 30. الزام به تهيه مسكن (از نفقه) مقوم بهريال به انضمام كليه خسارات قانونی
 31. مطالبه نفقه ايام زوجيت به ميزانريال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور قرار تأمين خواسته
 32. تقاضاي صدور حكم تمكين
 33. تقاضاي صدور حكم1-ممنوعيت ازاشتغال به تحصيل و 2-تمكين به انضمام کلية خسارات قانوني
 34. استرداد جهيزيه مقوم به به انضمام كليه خسارات قانونی با قرار تأمين خواسته
 35. تعيين تكليف زندگی خانوادگی به انضمام كليه خسارات قانوني
 36. تقاضاي صدور حكم فرزند خواندگي
 37. مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدي به ميزانريال به انضمام كليه خسارات قانوني
 38. ملاقات فرزند به انضمام كليه خسارات قانوني
 39. استرداد جهيزيه مقوم بهريال به انضمام كليه خسارات قانونی
 40. ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت
 41. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك در خصوص وضعيت ثبتي پلاك
 42. تقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت
 43. تقاضاي اخذ نقشه ثبتي
 44. تقاضاي اصلاح حد به كوچه
 45. تقاضاي اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت
 46. تقاضاي افراز املاك مشاع
 47. تقاضاي آگهي تحديد حدود اختصاصي
 48. تقاضاي بازداشت اموال (اثاثيه منزل يا مغازه يا كارگاه و غيره ) از طريق اجراي اسناد رسمي
 49. تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار
 50. تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي
 51. تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار
 52. تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي
 53. تقاضاي بازداشت وجه نزد شخص ثالث (موجر و..
 54. تقاضاي تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد
 55. تقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته فرسوده آب ريختگي )
 56. تقاضاي ثبت ملك
 57. تقاضاي سند مالكيت متمم الصاقي
 58. تقاضاي صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانه
 59. تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چك بلامحل
 60. تقاضاي صدور سند تجميعي
 61. تقاضاي صدور سند مالكيت المثني به لحاظ مفقودي
 62. تقاضاي صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه
 63. تقاضاي صدور سند مالكيت جديد براي وراث
 64. تقاضاي صدور سند مالكيت
 65. تقاضاي كسر حقوق بدهكار از طريق اجراي اسناد رسمي
 66. تقاضاي مطالبه اجور از طريق دفتر خانه
 67. تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي
 68. تقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت
 69. درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانه
 70. درخواست منع خروج بدهكار از كشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامه
 71. درخواست وصول مهريه (اجراييه ثبت اسناد )
 72. گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدار
 73. گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك
 74. گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله
 75. گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي
 76. مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل
 77. نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه
 78. نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص )
 79. نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي
 80. نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه
 81. نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه
 82. نمونه دادخواست ابطال چک مفقود شده
 83. دادخواست تامین خواسته
 84. دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به اتومبیل
 85. دادخواست تامین دلیل در خرید اتومبیل
 86. دادخواست تامین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت
 87. دادخواست تامین دلیل تغییر در آپارتمان و نماآت
 88. دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به منزل
 89. دادخواست تامین دلیل در خرید مال غیر منقول
 90. دادخواست تامین دلیل در عدم تکمیل تعمیرات
 91. دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد
 92. دادخواست تامین دلیل تعدی و تفریط
 93. دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس در مورد تغییر شغل محل کسب
 94. دادخواست تامین دلیل تغییر شغل
 95. دادخواست تامین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت
منتشر شده در یکشنبه, 02 اسفند 1394 10:44

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت